5+ Video huong dan remote desktop – 004 Huong Dan Chi Tiet Cai Dat Windows Tren Vultr | Ke Toan Khach San 😀Kế Toán Khách Sạn xin hướng dẫn các bạn chi tiết cách cài Windows trên VPS của Vultr. Nếu các bạn chưa thể cài đặt theo hướng dẫn thì comment bên dưới video này mình sẽ hỗ trợ các bạn nhé.

Link download file ISO Windows 8 (trial 90 days):

Hoặc:

Các bạn nhớ đón xem loạt video tiếp theo: giới thiệu & hướng dẫn sử dụng file quản lý kho.

Từ khóa: huong dan remote desktop – 004 Huong Dan Chi Tiet Cai Dat Windows Tren Vultr | Ke Toan Khach San 😀, huong dan remote desktop – 004 Huong Dan Chi Tiet Cai Dat Windows Tren Vultr | Ke Toan Khach San 😀, huong dan remote desktop – 004 Huong Dan Chi Tiet Cai Dat Windows Tren Vultr | Ke Toan Khach San 😀

0/5 (0 Reviews)

6 thoughts on “5+ Video huong dan remote desktop – 004 Huong Dan Chi Tiet Cai Dat Windows Tren Vultr | Ke Toan Khach San 😀

Comments are closed.