5+ Video hướng dẫn sử dụng ledshowtw 2015 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm BX Ledshow TW 2015 với Card BX-5U1

Phần mềm LEDShowTW
Lập trình nhanh chóng
Hiệu ứng có sẵn, click và chọn, đa dạng, đẹp mắt
Nhiều tính năng thuận tiện
Xây dựng chương trình cho LED Ma Trận
Hỗ trợ tất cả các dòng Module Ma Trận : P10, P16, P7.62 , P3.75, FullColor, Màn Hình ….
Hỗ trợ tất cả các Mạch Điều Khiển mới nhất của LED Ma Trận : BX-5Q FullColor, BX-5QS, BX-5Series, BX-3/4 Series
Hỗ trợ Nhiệt Độ, Độ Ẩm, Thời Gian
Download tại:

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng ledshowtw 2015 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm BX Ledshow TW 2015 với Card BX-5U1, hướng dẫn sử dụng ledshowtw 2015 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm BX Ledshow TW 2015 với Card BX-5U1, hướng dẫn sử dụng ledshowtw 2015 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm BX Ledshow TW 2015 với Card BX-5U1