5+ Video hướng dẫn xây dựng webgis - Hướng dẫn cài đặt Geoserver - How to create web application in Geoserver

Để bắt đầu tìm hiểu về xây dựng WEBGIS với viêc cài đặt và chạy Geoserver trên nền tảng Windows

Chương trình cài đặt trên Windows cung cấp một cách dễ dàng để thiết lập GeoServer trên hệ thống. Không có các file cấu hình để chỉnh sửa hoặc lệnh thiết lập, tất cả mọi thứ có thể được thực hiện thông qua giao diện Windows.

This tutorial was given during the National Flood Interoperability Experiment and demonstrates how to use GeoServer with the Web Mapping features of Tethys Platform. The topics covered include Spatial Dataset Services API, the Map View from the Tethys Gizmos API, and working with advanced user forms.

Hướng dẫn chi tiết:

Từ khóa: hướng dẫn xây dựng webgis – Hướng dẫn cài đặt Geoserver – How to create web application in Geoserver, hướng dẫn xây dựng webgis – Hướng dẫn cài đặt Geoserver – How to create web application in Geoserver, hướng dẫn xây dựng webgis – Hướng dẫn cài đặt Geoserver – How to create web application in Geoserver