Bột bạch phục linh nguyên chất

70,000308,000

Theo sách cổ Trung Quốc, bạch phục linh được xếp hạng là phương thuốc trường sinh bất lão của các bậc vua chúa. Vì vậy, dễ hiểu vì sao rất nhiều người quan tâm đến vấn đề mua bột bạch phục linh ở đâu đảm bảo nhất để sử dụng và làm quà biếu.

Xóa