Top 20+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng CÔNG NGHỆ SỐ

Bạn đang tìm hiểu về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng hữu ích với bạn.

Mục lục bài viết

CÔNG NGHỆ SỐ

Câu 1: Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm?

a) Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu; Hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng

b) Hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái

c) Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản lý cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia; Hệ thống thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí

d) Tất cả các đáp án trên

Đáp án: D. căn cứ khoản 2 Điều 10 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 2: Theo Luật An ninh mạng năm 2018 thì Tài khoản số là thông tin dùng để làm gì?

a) Chứng thực, xác thực, bảo đảm, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng

b) Chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng

c) Phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng

d) Xác thực để sử dụng thông tin và các dịch vụ trên không gian mạng, được cơ quan có thẩm quyền số hóa

Đáp án: B. căn cứ khoản 11 Điều 2 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 3: “An ninh mạng” là gì?

a) Là sự giám sát hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

b) Là sự kiểm tra hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

c) Là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

d) Là sự phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng

Đáp án: C. Là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

-> căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật An ninh mạng năm 2018

Câu 4: Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:

A) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

B) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;

C) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

D) Tất cả đáp áp trên

Đáp án: D. căn cứ Khoản 1 Điều 16  Luật An ninh mạng năm 2018.

(Từ 25/4/2020, Phạt 20 triệu đồng nếu chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội)

Câu 5: Người có hành vi vi phạm được quy định trong Luật An ninh mạng thì bị xử lý như thế nào?

a) Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường

b) Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị khiển trách, xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường

c) Nhẹ thì bị xử lý vi phạm hành chính, nặng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường

d) Có thể bị buộc thôi việc, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường

Đáp án: A, căn cứ Điều 9 Luật An ninh mạng năm 2021.

Câu 6: Đâu là đối tượng thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia?

a) Thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng

c) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ thiết kế thi công dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin trước khi phê duyệt; Đề án nâng cấp hệ thống thông tin trước khi phê duyệt

Đáp án: C, căn cứ khoản 2 Điều 11 Luật An ninh mạng năm 2021.

Trắc nghiệm tự luận luật an ninh mạng

Câu 7: Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm

a) Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng

b) Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng

c) Tất cả đáp án trên

Đáp án:  A. căn cứ khoản 2 Điều 26 Luật An ninh mạng

Câu 8: Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm:

a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân

b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất  an ninh, trật tự

c) Đáp án a và b

Đáp án:  A. căn cứ khoản 2 Điều 16 Luật An ninh mạng

Câu 9: Luật An ninh mạng nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi nào dưới đây

a) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc

c) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng

d) Tất cả đáp án trên, 

Đáp án:  C, căn cứ Điều 8 Luật An ninh mạng

Câu 10: Luật An ninh mạng có hiệu lực kể từ ngày tháng năm nào?

a) 01/01/2018

b) 01/7/2018

c) 01/01/2019

d) 01/7/2019

Đáp án:  C, căn cứ Khoản 1, Điều 43 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 11: Đối tượng có thể được tuyển chọn vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng?

googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt-ad-1655261628006-0’); );

a) Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ, kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin và có nguyện vọng

b) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có bằng cử nhân công nghệ thông tin

c) Công dân Việt Nam được Bộ công an đào tạo nghiệp vụ về an ninh mạng, có hiểu biết về công nghệ thông tin

d) Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe, có bằng cử nhân công nghệ thông tin và được đào tạo nghiệp vụ về an ninh mạng

Đáp án:  A, căn cứ Khoản 1 Điều 32 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 12: Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại đâu?

a) Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

b) Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

d) Các cơ quan thuộc Đảng cộng sản Việt Nam

Đáp án:  B, căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 13: Có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng?

a) 5

b) 6

c) 7

d) 8

Đáp án:  B, căn cứ Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 14: Trường hợp nào được kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia?

a) Khi đưa phương tiện điện tử, dịch vụ an toàn thông tin mạng vào sử dụng trong hệ thống thông tin

b) Khi có thay đổi hiện trạng hệ thống thông tin

c) Kiểm tra định kỳ hằng năm

d) Các trường hợp trên đều được

Đáp án:  D, căn cứ khoản 2 Điều 13 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 15: Đâu là đối tượng kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia?

a) Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng trong hệ thống thông tin; Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin; Biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống lộ, mất bí mật nhà nước qua các kênh kỹ thuật

b) Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin; Biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống lộ, mất bí mật nhà nước qua các kênh kỹ thuật; kết nối mạng của các nhà đầu tư nước ngoài

d) Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng trong hệ thống thông tin; Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin; hệ thống mạng của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

d) Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án:  A, căn cứ khoản 2 Điều 24 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 16: Tội phạm mạng là?

a) Là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của máy tính, mạng máy tính được quy định tại Bộ luật Hình sự

b) Là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự

c) Là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố

d) Là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án:  B, căn cứ khoản 7 Điều 2 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 17: Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phải thông báo kết quả kiểm tra và đưa ra yêu cầu đối với chủ quản hệ thống thông tin trong trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật?

a) 10 ngày

b) 20 ngày

c) 30 ngày

d) 40 ngày

Đáp án:  C, căn cứ điểm b khoản 5 Điều 13 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 18: Trước thời điểm tiến hành kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ quản hệ thống thông tin ít nhất bao nhiêu giờ trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng?

a) 12

b) 24

c) 36

d) 72

Đáp án:  A, căn cứ điểm a khoản 5 Điều 13 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 19: Lực lượng bảo vệ an ninh mạng bao gồm những lực lượng nào sau đây?

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

b) Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

c) Tổ chức, cá nhân được huy động tham gia bảo vệ an ninh mạng

d) Tất cả các đáp án trên

Đáp án:  D, căn cứ Điều 30 Luật An ninh mạng năm 2018.

Câu 20: Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin có nội dung nào dưới đây

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

c) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;

d) Tất cả các đáp án trên.

Đáp án:  D, căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật An ninh mạng năm 2018.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4477
Lượt xem: 30216761

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – LUẬT AN NINH MẠNG 2018- ĐIỀU 5-BIỆN PHÁP BẢO VỀ AN NINH MẠNG từ Youtube

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – LUẬT AN NINH MẠNG 2018- ĐIỀU 5-BIỆN PHÁP BẢO VỀ AN NINH MẠNG. VIÊN CHỨC, CÔNG CHỨC, NÂNG NGẠCH, THĂNG HẠNG

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5664

3. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4171

4. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5663

5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8896

6. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1976

7. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4122

8. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5099

9. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1097

10. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5907

11. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8375

12. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8618

13. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5710

14. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5872

15. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7342

16. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2447

17. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8694

18. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7042

Câu hỏi về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
cách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
hướng dẫn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật An Ninh Mạng miễn phí

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Bài Thuyết Trình Powerpoint Về Tình Yêu Tuổi Học Trò CÂU HỎI & TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 12

Related Posts

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Xác Định Mạch Cảm Xúc Của Bài Thơ Tự Tình CÂU HỎI & TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 11

Bạn đang tìm hiểu về Xác Định Mạch Cảm Xúc Của Bài Thơ Tự Tình, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 20+…

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Từ Tượng Hình Từ Tượng Thanh Trong Bài Lão Hạc ÔN TẬP NGỮ VĂN 8

Bạn đang tìm hiểu về Từ Tượng Hình Từ Tượng Thanh Trong Bài Lão Hạc, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top…

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Tìm Trợ Từ Thán Từ Trong Văn Bản Lão Hạc GIẢI VBT VĂN 8 TẬP 1. BÀI 6

Bạn đang tìm hiểu về Tìm Trợ Từ Thán Từ Trong Văn Bản Lão Hạc, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+…

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Tiếng Anh 9 Unit 2 City Life Getting Started SOẠN ANH 9 MỚI TẬP 1 UNIT 2. CITY LIFE

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh 9 Unit 2 City Life Getting Started, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Tiếng…

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 8 Unit 3 Communication SOẠN ANH 8 MỚI TẬP 1 UNIT 3. PEOPLES OF VIET NAM

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 8 Unit 3 Communication, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Soạn…

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Bạn đang tìm kiếm về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+…