Top 20+ Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged SOẠN ANH 11 UNIT 10. NATURE IN DANGER

Bạn đang tìm kiếm về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 20+ Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged hữu ích với bạn.

Mục lục bài viết

SOẠN ANH 11
UNIT 10. NATURE IN DANGER

Unit 10: Nature in danger – Thiên nhiên đang lâm nguy

B. Speaking

Task 1. Work in pairs. Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance./(Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số lí do tại sao thiên nhiên đang bị đe dọa. Đặt chúng theo thứ tự quan trọng.)

– killing endangered animals for fur, skin and food

– keeping animals as pets

– hunting or capturing animals for recreation or entertainment

– burning forests

– cutting down trees for wood

– using fertilizers and pesticides for cultivation

– discharging chemical pollutants into the environment

Lời giải:

1.  burning forests

2.  cutting down trees for wood

3.  discharging chemical pollutants into the environment

4.  using fertilizers and pesticides for cultivation

5.  killing endangered animals for fur, skin and food

6.  hunting or capturing animals for recreation or entertainment

7.  keeping animals as pets

Hướng dẫn dịch:

1. Đốt rừng

2. Chặt cây lấy gỗ

3. thải các chất thải ô nhiễm vào môi trường

4. sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu để canh tác

5. giết động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng để lấy lông, da và thức ăn

6. săn bắn và bắt giữ động vật để giải trí

7. giam giữ động vật làm thú cưng

Task 2. Match the reasons in Task 1 with possible measures for protecting the environment below./(Nối các lí do trong bài 1 với các biện pháp có thể để bảo vệ tự nhiên đang bị đe dọa dưới đây.)

A. Killing endangered animals for fur, skin and food should be banned.

B. Keeping animals as pets should be discouraged.

C. Animals should not be captured for recreation and entertainment.

D. Planting trees should be encouraged.

E. Decreasing the use of fertilizers and pesticides for farming should be encouraged.

F. Discharging chemical pollutants into the environment should be prohibited.

Lời giải:

1 –                      2  D              3. F                  4. E

5. A                    6. C              7. B

Hướng dẫn dịch:

A. Việc giết động vật để lấy lông, da và thức ăn nên bị ngăn cấm.

B. Giữ động vật là thú cưng không nên được khuyến khích.

C. Động vật không nên bị bắt giữ để giải trí.

D. Nên khuyến khích trồng cây.

E. Nên giảm việ sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp.

F. Việc thải các chất hóa học vào môi trường nên bị cấm.

Task 3. Work in pairs. State the negative impacts made by people on the environment and suggest measures to protect it./(Làm việc theo cặp. Hãy nói về tác động tiêu cực của con người lên môi trường và đề xuất các biện pháp để bảo vệ nó.)

Example:

A: People are killing endangered animals for fur, skin and food.

B: Killing endangered animals for fur, skin and food should be banned.

Lời giải:

A: People are keeping animals as pets.

B: Keeping animals as pets should be discourage.

A: people litter indiscriminately polluting the environment

B: There should be rules on where to dispose of garbage and penalize violators

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ:

A: Con người đang giết các động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng để lấy lông, da và thức ăn.

B: Việc giết các động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng để lấy lông, da và thức ăn nên bị ngăn cấm.

***

A: Con người đang giữ động vật làm thú cưng.

B: Việc giữ động vật làm thú cưng không nên được khuyến khích.

A: Con người xả rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường.

B: Nên có quy định về nơi vứt rác và xử phạt với những người vi phạm

Xem toàn bộ Soạn Anh 11: Unit 10. Nature in danger

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5611
Lượt xem: 62654475

[MASTER ENGLISH] IELTS TOPIC VOCABULARY – TOPIC: THE ENVIRONMENT từ Youtube

[MASTER ENGLISH] – TỰ HỌC IELTS 8.0

➢ IELTS TOPIC VOCABULARY – TOPIC: THE ENVIRONMENT

Vocabulary is the key to language learning, and it’s the key to a good IELTS score. The more words and phrases you know, the better you’ll do in the test.

Vocabulary là một trong những yếu tố quan trọng nhất để học tiếng Anh nói chung, tất nhiên là cũng quan trọng nhất để đạt điểm IELTS cao. Videos cung cấp 19 chủ đề (bao gồm 19 phần) phổ biến trong bài thi IELTS Speaking và Writing.

* Phương Pháp Học:

Mỗi ngày chỉ cần học 3-5 cụm từ trong videos là đủ

Bước 1: Đọc từng cụm từ, xem nghĩa và cách giải nghĩa (cả tiếng anh và tiếng việt). Nghe kỹ người bản xứ nói, xong nhấn Pause lại và bắt chước theo.

Bước 2: Học thuộc lòng câu ví dụ chứa từ hoặc cụm từ đó. Bởi vì những câu này sẽ ghi điểm trong phần Writing và Speaking

Bước 3: Trước khi đi ngủ, nhẩm lại trong đầu các từ đã học. Đọc lại câu ví dụ, dịch từ tiếng anh sang tiếng việt, và dịch ngược lại câu đó từ tiếng việt sang tiếng anh

Chỉ cần bạn nắm vững 19 chủ đề trong loạt video này, thì không ngại sợ thiếu ý tưởng ở bất kỳ chủ đề nào

Chúc bạn học và thi tốt

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2449

3. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7342

4. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6501

5. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged rồi nhỉ? Bài viết Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5509

6. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ tienphong.vn

tienphong.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4710

7. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4288

8. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ soha.vn

soha.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged rồi nhỉ? Bài viết Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8104

9. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1458

10. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ kenh14.vn

kenh14.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3292

11. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ zingnews.vn

zingnews.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged rồi nhỉ? Bài viết Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3581

12. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8142

13. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ vov.vn

vov.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8964

14. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ afamily.vn

afamily.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged rồi nhỉ? Nội dung Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1746

15. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1566

16. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8403

17. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ coccoc.com

coccoc.com
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged rồi nhỉ? Nội dung Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9127

18. Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged từ facebook.com

facebook.com
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7016

Câu hỏi về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged

Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
cách Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
hướng dẫn Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged
Discharging Chemical Pollutants Into The Environment Should Be Encouraged miễn phí

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Tiếng Anh Lớp 6 Unit 3 My Friends Skills 1 GIẢI TIẾNG ANH 6 MỚI TẬP 1 UNIT 3. MY FRIENDS

Related Posts

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Xác Định Mạch Cảm Xúc Của Bài Thơ Tự Tình CÂU HỎI & TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 11

Bạn đang tìm hiểu về Xác Định Mạch Cảm Xúc Của Bài Thơ Tự Tình, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 20+…

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Viết Đoạn Văn Cảm Nhận Về Nhân Vật Chị Dậu VĂN MẪU LỚP 8 TÁC PHẨM SGK NGỮ VĂN 8 TỨC NƯỚC VỠ BỜ

Bạn đang tìm kiếm về Viết Đoạn Văn Cảm Nhận Về Nhân Vật Chị Dậu, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+…

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Từ Tượng Hình Từ Tượng Thanh Trong Bài Lão Hạc ÔN TẬP NGỮ VĂN 8

Bạn đang tìm hiểu về Từ Tượng Hình Từ Tượng Thanh Trong Bài Lão Hạc, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top…

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Tiếng Trống Thu Không Trên Cái Chòi Của Huyện Nhỏ ĐỀ ĐỌC HIỂU NGỮ VĂN 11

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Trống Thu Không Trên Cái Chòi Của Huyện Nhỏ, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top…

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 8 Unit 3 Communication SOẠN ANH 8 MỚI TẬP 1 UNIT 3. PEOPLES OF VIET NAM

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 8 Unit 3 Communication, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Soạn…

anhdaidienweb-latima

Top 20+ Reading Book Is The Best Leisure Activity For Teenager SOẠN ANH 8 MỚI TẬP 1 UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES

Bạn đang tìm hiểu về Reading Book Is The Best Leisure Activity For Teenager, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 20+ Reading…