Top 20+ Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non ĐẠI HỌC

Mục lục bài viết

Bạn đang tìm hiểu về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 20+ Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non hữu ích với bạn.

ĐẠI HỌC

Câu trả lời chính xác nhât: Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2. Phong cách làm việc

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em

Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Tiêu chí 6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em

Tiêu chí 7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em

Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chí 12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em

Tiêu chuẩn 5.  Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em

Tiêu chí 14. Ứng dụng công nghệ thông tin

Tiêu chí 15. Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Để hiểu rõ hơn về minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non mời các bạn đến với phần nội dung dưới đây nhé!

>>> Xem thêm: Cách minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học

1. Vai trò của giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non không chỉ là người chăm lo, dạy dỗ cho các cháu nhỏ, mà còn là những người đặt nền móng đầu tiên cho bước đường trưởng thành của một đứa trẻ. Bên cạnh bố mẹ thì giáo viên mầm non là người để trẻ có thể tin tưởng, có cảm giác được quan tâm bảo vệ.

Không chỉ vậy, các cô là người dạy trẻ những bài học “ vỡ lòng” về cách cư xử lễ phép với người lớn, tôn trọng mọi người xung quanh và phân biệt được điều tốt, xấu trong cuộc sống. Một đứa trẻ non nớt sẽ được học những điều đốt đẹp đầu tiên và người xây dựng nền móng cho những tâm hồn lương thiện ngoài cha mẹ thì không ai khác chính là các cô giá mầm non – người mẹ hiền thứ 2 của các con.

Ngoài ra, vai trò của giáo viên mầm non trong xã hội không chỉ là người dạy học, chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho các bé mà còn là người ươm mầm trí tuệ, khai sáng tài năng. Qua những bài học trên lớp, qua những trò chơi và thời gian gần gũi với các bé, đồng thời với khả năng khéo léo của mình các cô sẽ dễ dàng khám phá được tài năng của trẻ để từ đó giúp gia đình đưa ra những định hướng tốt nhất cho tương lai của con em họ.

Cách minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

2. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non

Tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên;

Tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cấp trường trở lên;

Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non cấp huyện trở lên;

Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên.

Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

Đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ (khối) chuyên môn;

Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non cấp trường trở lên;

Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

Cách minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

3. Minh cứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2. Phong cách làm việc

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em

Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Tiêu chí 6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em

Tiêu chí 7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em

Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chí 12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em

Tiêu chuẩn 5.  Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em

Tiêu chí 14. Ứng dụng công nghệ thông tin

Tiêu chí 15. Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

4. Phiếu tự đánh giá của giáo viên mầm non

Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Cách minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……. tháng …… năm 2018.

Thông tư này thay thế Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

1. Nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh: …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Những v ấ n đề cần cải thiện: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu: ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực c ầ n ưu tiên cải thiện):

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Điều kiện thực hiện: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Xếp loại kết quả đánh giá 1 : ………………………………

 

…… , ngày … tháng… năm ….

Người tự đánh giá

(K ý và ghi rõ họ tên)

————————–

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn tìm hiểu về Cách minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt! 

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8881
Lượt xem: 79325732

Hướng dẫn thêm minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên TEMIS tập huấn csdl.edu.vn từ Youtube

Hướng dẫn thêm minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên TEMIS tập huấn csdl.edu.vn
taphuan.csdl.edu.vn

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8637

3. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5962

4. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5885

5. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non rồi nhỉ? Bài viết Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6861

6. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ tienphong.vn

tienphong.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3979

7. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3935

8. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ soha.vn

soha.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non rồi nhỉ? Nội dung Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3653

9. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7614

10. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ kenh14.vn

kenh14.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1720

11. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ zingnews.vn

zingnews.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non rồi nhỉ? Bài viết Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7032

12. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8826

13. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ vov.vn

vov.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9504

14. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ afamily.vn

afamily.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non rồi nhỉ? Bài viết Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3577

15. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6091

16. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1126

17. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ coccoc.com

coccoc.com
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non rồi nhỉ? Nội dung Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2124

18. Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non từ facebook.com

facebook.com
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8103

Câu hỏi về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
cách Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
hướng dẫn Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
Minh Chứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non miễn phí

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Học Phí Ngành Sư Phạm Trường Đại Học Sài Gòn GIÁO DỤC REVIEW TRƯỜNG ĐẠI HỌC