Top 20+ Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải GIẢI TOÁN LỚP 4 ÔN TẬP TOÁN LỚP 4

Mục lục bài viết

Bạn đang tìm kiếm về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 20+ Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải hữu ích với bạn.

GIẢI TOÁN LỚP 4
ÔN TẬP TOÁN LỚP 4

1. Chuyên đề 1 : Tìm thành phần chưa biết của phép tính

Bài 1: Tìm x

x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x – 358 = 4768 2495 – x = 698

x × 23 = 3082 36 × x = 27612 x : 42 = 938 4080 : x = 24

Bài 2: Tìm x

a. x + 6734 = 3478 + 5782 b. 2054 + x = 4725 – 279

c. x – 3254 = 237 x 145 d. 124 – x = 44658 : 54

Bài 3: Tìm x

a. x × 24 = 3027 + 2589 b. 42 × x = 24024 – 8274

c. x : 54 = 246 ×185 d. 134260 : x = 13230 : 54

2. Chuyên đề 2: Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. Tính giá trị của biểu thức

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

234576 + 578957 + 47958

324586 – 178395 + 24605

41235 + 24756 – 37968

254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 – 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) – 57302

c. (72058 – 45359) + 26705

(60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 – 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 – 134415 : 45

235 x 148 – 148

115938 : 57 – 57

3. Chuyên đề 3: Vận dụng tính chất của các phép tính để tính nhanh, tính thuận tiện

Bài 1: Tính nhanh

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 

25 + 25 + 25 +25 +25 +25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 +15 + 15 +15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25

Bài 2: Tính nhanh

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6x 1235 x 20 – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – ( 143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – 20 – 27

Bài 3: Tính nhanh

10000 – 47 x 72 – 47 x 28

3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

4. Chuyên đề 4: Mối quan hệ giữa các thành phần của phép tính

Bài tập ví dụ: 

-Tìm một số biết rằng nếu cộng số đó với 1359 thì được tổng là 4327

-Tìm một số biết rằng nếu lấy 2348 cộng với số đó là 5247

– Tìm một số biết rằng nếu trừ số đó cho 3168 thì được 4527

– Tìm một số biết rằng nếu lấy 2759 trừ đi số đó thì được 3475

5. Chuyên đề 5: Dấu hiệu chia hết

Bài tập ví dụ: 

Viết 5 số có 5 chữ số khác nhau

a.Chia hết cho 2

b. Chia hết cho 3

c. Chia hết cho 5

d. Chia hết cho 9

e. Chia hết cho 5 và 9

6. Chuyên đề 6: Phân số – các phép tính về phân số

Bài tập ví dụ: Tính nhanh

¾ + 2/5 + ¼ + 3/5

2/3 x ¾ x 4/5 x 5/6

4/5 – 2/3 + 1/5 – 1/3

4/5 x 3/7 + 4/5 x 4/7

2/5 x 7/4 – 2/5 x 3/7

13/4 x 2/3 x 4/13 x 3/2

75/100 + 18/21 x 19/32 + 11/4 + 3/21 + 13/32

2/5 + 6/9 + ¾ + 3/5 + 1/3 + 1/4

7. Chuyên đề 7: Bài toán về quan hệ tỉ số

a. Dạng: Tìm phân số của một số

b. Dạng: Tìm một số khi biết giấ trị phân số của nó 

8. Chuyên đề 8: Giải bài toán có lời văn

a. Bài toán rút về đơn vị

b. Toán trung bình cộng

c. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó

d. Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số 2 số đó

e. Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số 2 số đó

f. Bài toán liên quan đến hiệu 2 số

g. Bài toán trồng cây

9. Chuyên đề 9: Bài toán về công việc chung

Bài tập ví dụ: Một bể nước có 2 cái vòi. Vòi 1 chảy đầy bể trong 2 giờ 15 phút. Cách đấy bể 1/3 chiều cao có vòi thứ 2 để tháo nước ra. Nếu bể đầy nước, ta mở vòi 2 trong 3 giờ thì vòi 2 không còn chảy nữa. Bể không có nước, lúc 5 giờ người ta mở vòi 1 và quên không khóa vòi 2. Hỏi đến khi nào thì bể đầy nước.

10. Chuyên đề 10: TOÁN VUI – SUY LUẬN

11.Chuyên đề 11: Các bài toán về cân – đong – đo

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4542
Lượt xem: 18928168

[Thầy Cư] ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 ( Bài 5) từ Youtube

Giải bài tập ôn thi học sinh giỏi toán lớp 4.
Bài toàn tìm x lớp 4
bài toán sơ đồ đoạn thẳng lớp 4
bài toán phân tích cấu tạo số lớp 4
số mới bằng 7 lần số đã cho ban đầu.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4420

3. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4865

4. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3108

5. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4691

6. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ tienphong.vn

tienphong.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7560

7. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1073

8. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ soha.vn

soha.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8670

9. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4251

10. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ kenh14.vn

kenh14.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9545

11. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ zingnews.vn

zingnews.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5134

12. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9018

13. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ vov.vn

vov.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2080

14. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ afamily.vn

afamily.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7807

15. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8433

16. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3012

17. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ coccoc.com

coccoc.com
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6284

18. Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải từ facebook.com

facebook.com
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2665

Câu hỏi về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải

Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
cách Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
hướng dẫn Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải
Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải miễn phí

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Em Dệt Đôi Chiếu Hoa Cho Anh Trải Giữa Nhà NGHỆ THUẬT