Top 20+ Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Bạn đang tìm kiếm về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần hữu ích với bạn.

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Câu hỏi: Tiềm lực chính trị tinh thần là gì?

Lời giải: 

– Là khả năng về chính trị, tinh thần của xã hội để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

– Là khả năng về chính trị tinh thần chiến đấu chống quân xâm lược của nhân dân. 

– Là khả năng về chính trị, tinh thần có thể huy động nhằm tạo thành sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

– Là khả năng về chính trị tinh thần của toàn dân khi có chiến tranh.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về tiềm lực chính trị- tinh thần là gì nhé!

Tiềm lực chính trị tinh thần là gì?

Tiềm lực quốc phòng bao gồm: tiềm lực chính trị – tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học và công nghệ và tiềm lực quân sự.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt-ad-1655261628006-0’); );

Tiềm lực chính trị, tinh thần của nền của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là khả năng về chính trị, tinh thần có thể huy động tạo nên sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tiềm lực chính trị, tinh thần được biểu hiện ở năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lí điều hành của Nhà n­­ước; ý chí, quyết tâm của nhân dân, của các lực lượng vũ trang nhân dân sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, tình huống. Tiềm lực chính trị tinh thần là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh của quốc phòng, an ninh, có tác động to lớn đến hiệu quả xây dựng và sử dụng các tiềm lực khác, là cơ sở, nền tảng của tiềm lực quân sự, an ninh. 

Xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần là thành tố cơ bản của tiềm lực quốc phòng, chứa đựng trong tố chất con người, trong truyền thống lịch sử – văn hoá dân tộc và trong hệ thống chính trị. Đây là khả năng tiềm tàng về chính trị tinh thần có thể huy động nhằm tạo ra sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tiềm lực này biểu hiện ở nhận thức, ý chí, niềm tin, tâm lý, tình cảm của nhân dân và lực lượng vũ trang trước nhiệm vụ quốc phòng của đất nước.

Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân cần tập trung: Xây dựng tình yêu quê hương đất nước, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của nhà nư­­ớc, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao cảnh giác cách mạng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt giáo dục quốc phòng, an ninh.

Xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần trước hết là xây dựng lòng tin của mọi tầng lớp nhân dân vào bản chất tốt đẹp của chế độ, vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền thực sự là của dân, do dân, vì dân và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là yếu tố có tính quyết định trong xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần.

Tiềm lực chính trị – tinh thần được xây dựng trong quá trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, trong thực hiện nghiêm chỉnh chính sách tự do tôn giáo và bình đẳng giữa các dân tộc của Nhà nước Việt Nam. Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật; nghiêm cấm lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia

Tiềm lực chính trị – tinh thần cũng được xây dựng thông qua thực hiện dân chủ rộng rãi theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, triệt để đấu tranh chống tham nhũng, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2856
Lượt xem: 41643287

từ Youtube

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9499

3. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5686

4. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7876

5. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần rồi nhỉ? Nội dung Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1827

6. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6730

7. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3634

8. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ soha.vn

soha.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần rồi nhỉ? Bài viết Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8301

9. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8343

10. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8680

11. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần rồi nhỉ? Nội dung Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2372

12. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9192

13. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ vov.vn

vov.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5141

14. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ afamily.vn

afamily.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần rồi nhỉ? Nội dung Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1210

15. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6480

16. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1154

17. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ coccoc.com

coccoc.com
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần rồi nhỉ? Nội dung Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6829

18. Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần từ facebook.com

facebook.com
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2789

Câu hỏi về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần

Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
cách Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
hướng dẫn Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần
Nội Dung Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần miễn phí