Top 20+ Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng ĐỀ KIỂM TRA, ĐỀ THI HÓA 10 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG V. NHÓM HALOGEN

Mục lục bài viết

Bạn đang tìm kiếm về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng hữu ích với bạn.

ĐỀ KIỂM TRA, ĐỀ THI HÓA 10
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG V. NHÓM HALOGEN

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 5 – Đề 7

ĐỀ BÀI

Phần 1: Trắc nghiệm (20 câu – 8,0 điểm)

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, khí clo được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

A. H2SO4.

B. NaCl.  

C. KMnO4.

D. HCl. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. NaCl là nguyên liệu để điều chế nước Gia-ven.

B. Nước Gia-ven dùng trong việc tinh chế dầu mỏ.

C. Clorua vôi là muối của canxi và gốc hipoclorit ClO.

D. Hầu hết các muối clorua ít tan trong nước.

Câu 3: Công thức hóa học của clorua vôi là 

A. CaCl2.

B. Ca(OCl)2

C. CaOCl2.

D. Ca(OCl3)2.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phần lớn iot dùng để sản xuất dược phẩm.            

B. Iot tan ít trong ancol etylic tạo thành cồn iot.

C. Khi đun nóng iot thăng hoa tạo thành hơi màu tím. 

D. Iot là chất rắn, dạng tinh thể màu đen tím.

Câu 5: Dung dịch nào dưới đây dùng để khắc chữ lên thủy tinh?

A. HF.

B. HNO3.   

C. HCl.

D. H2SO4 đặc.

Câu 6: Đơn chất halogen nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường và có hiện tượng thăng hoa?

A. Iot.

B. Brom.                           

C. Clo.                               

D. Flo.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Clo là khí màu vàng lục, mùi xốc, nhẹ hơn không khí.

B. Trong tự nhiên, clo tồn tại ở dạng đơn chất và hợp chất.

C. Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh.

D. Khí clo oxi hóa kim loại sắt tạo muối sắt (II) clorua.

Câu 8: Phản ứng của cặp chất nào sau đây không tạo ra đơn chất?

A. MnO2 và HCl đặc.                                                   

B. Cl2 và NaOH loãng.       

C. Fe và HCl loãng.                                                     

D. CaOCl2 + HCl đặc.

Câu 9: Cho các chất sau: CuO, CaCO3, CaSO4, Ag, NaHCO3, NaHSO4. Số chất tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 3.                                  

B. 4.                                   

C. 5.                                   

D. 6.

Câu 10: Trong phản ứng nào sau đây, Br2 vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa?

A. H2 + Br2   2HBr.               

B. 2Al + 3Br2  2AlBr3.

C. Br2 + H2O HBr + HBrO.           

D. Br2 + 2H2O + SO2 → 2HBr + H2SO4.

Câu 11: Cho các phát biểu sau:

(a)  Trong hợp chất OF2, số oxi hóa của F là +1;

(b) Trong hợp chất, các halogen đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7;

(c)  Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng;     

(d) Hợp chất của brom được dùng nhiều trong công nghiệp dầu mỏ.

Số phát biểu đúng là

A. 1.                                  

B. 2.                                   

C. 3.                                   

D. 4.

Câu 12: Có các dung dịch mất nhãn sau: NaNO3, HCl, KCl, HNO3. Số dung dịch có thể phân biệt được nếu chỉ dùng quì tím và dung dịch AgNO3 là 

A. 1.                                  

B. 2.                                   

C. 3.                                   

D. 4.

Câu 13: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với axit HCl hoặc khí Cl2 tạo ra cùng một muối clorua?

A. Cu.                                

B. Ag.                                

C. Fe.                                

D. Zn.

Câu 14: Cho các cặp chất sau: H2 + F2, H2O + F2, H2O + Cl2, NaCl + AgNO3, Al + HCl. Số cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là

A. 2.                                  

B. 3.                                   

C. 4.                                   

D. 5.

Câu 15: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Zn, Al với lượng vừa đủ 11,2 lít (đktc) khí Cl2 thu được 53,9 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là  

A. 89,40.                           

B. 8,94.                              

C. 36,15.                            

D. 18,40.

Câu 16: Cho 3,2 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M thu được hai muối có tỉ lệ mol 1:1. Giá trị của V là

A. 50.                                

B. 100.                               

C. 150.                               

D. 200.

Câu 17: Cho 16,2 gam khí HX (X là halogen) vào nước thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 37,6 gam kết tủa. X là

A. I.                                   

B. F.                                  

C. Cl.                                 

D. Br.

Câu 18: Cho dung dịch chứa 6,8 gam AgNO3 vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaBr 0,1M và NaF 0,1M. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là

A. 2,54 gam.                     

B. 2,87 gam.                      

C. 3,76 gam.                      

D. 6,3 gam.

Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3,88 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch HCl vừa đủ thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 3,58 gam. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 28,70.                           

B. 43,05.                            

C. 21,525.                          

D. 86,10.

Câu 20: Cho m gam hỗn hợp Y gồm Fe và Al tác dụng vừa đủ với Br2 thu được 16,6 gam muối. Mặt khác m gam Y tác dụng vừa đủ với I2 thu được 22,52 gam muối. Khối lượng của Al trong m gam Y là

A. 1,08 gam.                      

B. 1,12 gam.                      

C. 5,04 gam.                      

D. 2,24 gam.

Phần 2: Tự luận (2 câu – 2,0 điểm)

Câu 1: 

a) Viết phương trình hóa học chứng minh tính oxi hóa của Cl2 > Br2 > I2.

b) Bằng phương pháp hóa học chứng minh trong NaCl có tạp chất là NaI? Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra nếu có.

Câu 2: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al phản ứng hoàn toàn với lượng dư oxi thu được 3,33 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Tính thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dùng để hòa tan Y.

ĐÁP ÁN

Phần 1: Trắc nghiệm (20×0,4 = 8,0 điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

C

B

A

A

C

B

A

C

B

D

D

D

D

B

D

C

B

A

Phần 2: Tự luận (2×1,0 = 2,0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

 

1

Cl2 + NaBr → Br2 + NaCl và Br2 + NaI → I2 + NaBr

0,5

Dùng dung dịch AgNO3 hoặc Cl2 và hồ tinh bột.

0,5

 

mO = 3,33 – 2,13 = 1,2 gam → nO = 1,2/16 = 0,075 mol                                 

0,5

2

nHCl = nH = 2nO = 0,15 mol → VHCl = 0,15/2 = 0,075 lít = 75 ml 

0,5

 

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000
Lượt xem: 14585850

Câu hỏi hoá học: Chất nào là Clorua vôi từ Youtube

Đây là kênh dạy hoá online hoàn toàn miễn phí của Thầy Hải (Mai Văn Hải), các bạn nhớ đăng ký và theo dõi kênh nhé
———————————————————————————————–
Tham gia nhóm ZALO: Để nhận File bài tập và được sự trợ giúp từ thầy trong 1 năm học CHỈ VỚI 200K

LIÊN HỆ: THẦY HẢI – SĐT: 0939.300.575
———————————————————————————————–
Để nâng cao kỹ năng giải bài tập Hóa Học và cũng như lấy lại kiến thức căn bản môn Hoá đối với các em MẤT GỐC HOÁ
Thầy có nhận dạy gia sư online 1 KÈM 1 đảm bảo chất lượng
————————————————————————————————

#THAYHAI

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6687

3. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1857

4. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7026

5. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3445

6. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7094

7. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4194

8. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ soha.vn

soha.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7316

9. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7166

10. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5989

11. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng rồi nhỉ? Bài viết Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1896

12. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9773

13. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ vov.vn

vov.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9891

14. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ afamily.vn

afamily.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng rồi nhỉ? Bài viết Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9093

15. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3207

16. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8039

17. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ coccoc.com

coccoc.com
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6550

18. Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng từ facebook.com

facebook.com
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5286

Câu hỏi về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng

Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
cách Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
hướng dẫn Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng
Phát Biểu Nào Sau Đây Về Clorua Vôi Là Đúng miễn phí

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Thức Ăn Vật Nuôi Có Thành Phần Dinh Dưỡng Nào CÂU HỎI & TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 7