[Wiki] Bản mẫu:Bản đồ định vị/doc/Xem thêm hộp thông tin bản mẫu là gì? Chi tiết về Bản mẫu:Bản đồ định vị/doc/Xem thêm hộp thông tin bản mẫu update 2021

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
< Bản mẫu:Bản đồ định vị‎ | doc

Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm

Danh sách
 • Bản mẫu:Infobox airport — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief (qua pushpin_relief) và AlternativeMap (qua pushpin_image)
 • Bản mẫu:Infobox ancient site — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox artwork
 • Bản mẫu:Infobox building — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox casino
 • Bản mẫu:Infobox castrum — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief (qua map_relief)
 • Bản mẫu:Infobox cave (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox cemetery
 • Bản mẫu:Infobox civil conflict
 • Bản mẫu:Infobox climbing route (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox church — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox concentration camp
 • Bản mẫu:Infobox dam — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox forest (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox glacier (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief (hiển thị hình ảnh địa hình nổi trừ khi map_relief=0)
 • Bản mẫu:Infobox golf facility — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox historic site — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief (qua map_relief)
 • Bản mẫu:Infobox hospital — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox hut — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox lighthouse — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Bản đồ trong hộp thông tin (được sử dụng theo các hộp thông tin khác) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox military conflict — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief (qua map_relief)
 • Bản mẫu:Infobox military installation — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief (qua map_relief)
 • Bản mẫu:Infobox monastery
 • Bản mẫu:Infobox mountain (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief (hiển thị hình ảnh địa hình nổi trừ khi map_relief=0)
 • Bản mẫu:Infobox mountain pass (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief (hiển thị hình ảnh địa hình nổi trừ khi map_relief=0)
 • Bản mẫu:Infobox mountain range (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief (hiển thị hình ảnh địa hình nổi trừ khi map_relief=0)
 • Bản mẫu:Infobox museum — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief (qua map_relief)
 • Bản mẫu:Infobox oil field — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox oil refinery — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox operational plan
 • Bản mẫu:Infobox park (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox power station — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox protected area (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox reactor
 • Bản mẫu:Infobox religious building — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox restaurant
 • Bản mẫu:Infobox settlement — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief (qua pushpin_relief) và AlternativeMap (qua pushpin_image)
 • Bản mẫu:Infobox spring (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox temple
 • Bản mẫu:Infobox terrestrial impact site
 • Bản mẫu:Infobox valley (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox waterfall (qua Infobox map) — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief
 • Bản mẫu:Infobox World Heritage Site — hỗ trợ bản đồ thay thế: relief


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bản_mẫu:Bản_đồ_định_vị/doc/Xem_thêm_hộp_thông_tin_bản_mẫu&oldid=39551781”

Từ khóa: Bản mẫu:Bản đồ định vị/doc/Xem thêm hộp thông tin bản mẫu, Bản mẫu:Bản đồ định vị/doc/Xem thêm hộp thông tin bản mẫu, Bản mẫu:Bản đồ định vị/doc/Xem thêm hộp thông tin bản mẫu

Nguồn: Wikipedia

0/5 (0 Reviews)