[Wiki] Danh sách Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô là gì? Chi tiết về Danh sách Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô update 2021

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô (tiếng Nga: Заместители министра обороны СССР) là chức vụ cấp Thứ trưởng trong Bộ Quốc phòng Liên Xô.

Chức vụ thường kiêm nhiệm một số chức vụ trong Lực lượng vũ trang Liên Xô nên được coi là chức vụ cao cấp trong Liên Xô.

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là danh sách Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô:

  •       Ủy viên Trung ương Đảng
  •       Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng
STT Tên Quân hàm Chức vụ kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Bổ nhiệm Bãi nhiệm
1 Vasily Sokolovsky 2.jpg
Vasily Danilovich Sokolovsky
(1897-1968)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên Xô – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 3/1953 4/1960
2 Vasily Evlampievich Belokoskov
(1898-1961)
1955arm-tu03.svg Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 3/1953 1958
3 Nikolai Kuznetsov 3.jpg
Nikolay Gerasimovich Kuznetsov
(1904-1974)
RAF N F10AdmFleetSU 1955-1991.svg Đô đốc Hạm đội Liên bang Xô viết Tổng tư lệnh hải quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 3/1953 12/1955
4 Pavel Fedorovich Zhigarev
(1900-1963)
SA AF F9ChiefMars 1974 v.svg Nguyên soái Tư lệnh Không quân Tổng tư lệnh không quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô (3/1955-11/1959)
5/1953 11/1959
5 Aksel Ivanovich Berg
(1893-1979)
RAF N F8Adm since 2010par.svg Đô đốc Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 9/1953 11/1957
6 Leonid Govorov 1.jpg
Leonid Aleksandrovich Govorov
(1897-1955)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng tư lệnh lực lượng phòng không – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 5/1954 3/1955
7 Ivan Bagramyan 1997 USSR postcard 2cr.jpg
Ivan Khristoforovich Bagramyan
(1897-1982)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Chủ nhiệm Lực lượng Hậu cần Lực lượng Vũ trang Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 3/1955 4/1968
8
Mitrofan Ivanovich Nedelin
(1902–1960)
SA A-artil F9ChiefMars 1974v.png Nguyên soái Pháo binh Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 3/1955 12/1959
9 Sergey Biryuzov.jpg
Sergey Semyonovich Biryuzov
(1904-1964)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng tư lệnh lực lượng phòng không – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 3/1955 4/1962
Tổng tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 4/1962 3/1963
Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên Xô – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 3/1963 10/1964 Mất khi đang tại nhiệm
10 Ivan Konev 1945.jpg
Ivan Stepanovich Koniev
(1897-1973)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng tư lệnh lục quân (1955) – Tổng Tư lệnh Tối cao Lực lượng vũ trang thống nhất của Tổ chức Hiệp ước Warsaw (1955-1960) – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 5/1955 6/1960
11 Amm. Sergej Gorskov.jpg
Sergey Georgyevich Gorshkov
(1910-1988)
RAF N F10AdmFleetSU 1955-1991.svg Đô đốc Hạm đội Liên bang Xô viết Tổng tư lệnh hải quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 1/1956 12/1985
12 Rodion Malinovsky 1.jpg
Rodion Yakovlevich Malinovsky
(1898-1967)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng tư lệnh Lục quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 3/1956 10/1957
13 Konstanty Rokossowski, 1945.jpg
Konstantin Konstantinovich Rokossovsky
(1896-1968)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 11/1956 6/1957
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô – Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng Liên Xô 1/1958 4/1962
14 Konstantin Vershinin c. 1959.jpg
Konstantin Andreevich Vershinin
(1900-1973)
SA AF F9ChiefMars 1974 v.svg Nguyên soái Tư lệnh Không quân Tổng tư lệnh không quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 1/1957 3/1969
15 Anton Vladimir Gerasimov
(1900-1978)
1955arm-tu03.svg Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 2/1957 10/1970
16 Andrei Grechko 6.jpg
Andrei Antonovich Grechko
(1903-1976)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng tư lệnh Lục quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 11/1957 6/1960
Tổng Tư lệnh Tối cao Lực lượng vũ trang thống nhất của Tổ chức Hiệp ước Warsaw – Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Quốc phòng Liên Xô 6/1960 4/1967
17 Kirill Moskalenko 1.jpg
Kirill Semyonovich Moskalenko
(1902-1985)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 10/1960 4/1962
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô – Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng Liên Xô 4/1962 12/1983
18 Vasily Ivanovich Chuikov.jpg
Vasily Ivanovich Chuikov
(1900-1982)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng tư lệnh Lục quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 12/1960 6/1964
Chủ nhiệm Lực lượng Dân phòng Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 8/1961 7/1972
19 Vladimir Sudets.jpg
Vladimir Alexandrovich Sudets
(1904-1981)
SA AF F9Mars 1974v.svg Nguyên soái Không quân Tổng tư lệnh lực lượng phòng không – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 4/1962 7/1966
20 Alexander Nikolaevich Komarovsky
(1906-1973)
RAF A F9GenArmy until 1974.svg Đại tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 11/1963 11/1973 Mất khi đang tại nhiệm
21 Valentin Antonovich Penkovsky
(1904-1969)
RAF A F9GenArmy until 1974.svg Đại tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 7/1964 5/1968
22 Matvei Zakharov 1.jpg
Matvei Vasilevich Zakharov
(1898-1972)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 11/1964 9/1971
23 Pavel Fyodorovich Batitsky
(1910-1984)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng tư lệnh lực lượng phòng không – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 7/1966 7/1978
24 Генерал-майор И.И. Якубовский на улице Москвы.jpeg
Ivan Ignatyevich Yakubovsky
(1912-1976)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng Tư lệnh Tối cao Lực lượng vũ trang thống nhất của Tổ chức Hiệp ước Warsaw – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 4/1967 11/1976
25 Sergey Leonidovich Sokolov (2008) (1).jpg
Sergey Leonidovich Sokolov
(1911-2012)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 4/1967 12/1984
26 Ivan Grigoryevich Pavlovsky
(1909-1999)
RAF A F9GenArmy until 1974.svg Đại tướng Tổng tư lệnh Lục quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 1/1967 7/1980
27 Sergei Stepanovich Maryakhina
(1911–1972)
RAF A F9GenArmy until 1974.svg Đại tướng Chủ nhiệm Lực lượng Hậu cần Lực lượng Vũ trang Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 4/1968 6/1972 Mất khi đang tại nhiệm
28 Nikolai Nikolaevich Alekseev
(1914–1980)
SA A-sign F9Mars 1974v.png Nguyên soái Thông tin Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 9/1970 11/1980 Phong hàm Nguyên soái binh chủng thông tin tháng 10/1979
29 Куликов Виктор Георгиевич.jpg
Viktor Georgiyevich Kulikov
(1921-2013)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên Xô – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 9/1971 1/1977
Tổng Tư lệnh Tối cao Lực lượng vũ trang thống nhất của Tổ chức Hiệp ước Warsaw – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 1/1977 2/1989
30 Vladimir Fedorovich Tolubkop
(1914–1989)
SA A-artil F9ChiefMars 1974v.png Nguyên soái Pháo binh Tổng tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 4/1972 7/1985
31 Semyon Kurkotkin 2.jpg
Semyon Konstantinovich Kurkotkin
(1917-1990)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Chủ nhiệm Lực lượng Hậu cần Lực lượng Vũ trang Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 7/1972 5/1988
32 Alexander Terentyevich Altunin
(1921-1989)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Chủ nhiệm Lực lượng Dân phòng Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 7/1972 7/1986
33 Archil Viktorovich Gelovani
(1915-1978)
SA A-engin F9Mars 1974v.png Nguyên soái Kỹ thuật Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 3/1974 8/1978 Mất khi đang tại nhiệm
34 Nikolai Ogarkov 1.jpg
Nikolai Vasilyevich Ogarkov
(1917-1994)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên Xô – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 3/1974 9/1984
35 Vitaliy Mikhailovich Shabanov
(1923-1995)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 5/1978 7/1990
36 Nikolai Fedorovich Shestopalov
(1919-2006)
SA A-engin F9Mars 1974v.png Nguyên soái Kỹ thuật Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 12/1978 8/1988
37 Marshal Vasily Ivanovich Petrov.jpg
Vasiliy Ivanovich Petrov
(1917-2014)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng tư lệnh Lục quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 7/1980 1/1985
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 1/1985 7/1986
38 Ivan Nikolaevich Shkadov
(1913-1991)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 8/1982 1/1987
39 Vladimir Govorov.jpg
Vladimir Leonidovich Govorov
(1913-1991)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 6/1984 7/1986
Chủ nhiệm Lực lượng Dân phòng Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 7/1986 8/1991
40 Sergey Akhromeyev (cropped).jpg
Sergei Fyodorovich Akhromeev
(1923-1991)
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg Nguyên soái Liên bang Xô Viết Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên Xô – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 9/1984 12/1988
41 Alexander Yefimov.jpg
Aleksandr Nikolaevich Yefimov
(1923-2012)
SA AF F9Mars 1974v.svg Nguyên soái Không quân Tổng tư lệnh không quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 2/1985 7/1990
42 Yevgeni Ivanovski, 1980.jpg
Yevgeni Filippovich Ivanovski
(1918-1991)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Tổng tư lệnh Lục quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 2/1985 1/1989
43 Yuri Pavlovich Maksimov
(1924-2002)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Tổng tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 7/1985 2/1992
44 Vladimir Chernavin.jpeg
Vladimir Nikolayevich Chernavin
(1928-)
RAF N F9AdmirFleet 1962-94 Vertical.svg Đô đốc Hạm đội Tổng tư lệnh hải quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 7/1985 2/1992
45 Pyotr Georgievich Lushev
(1923-1997)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 6/1986 1/1989
Tổng Tư lệnh Tối cao Lực lượng vũ trang thống nhất của Tổ chức Hiệp ước Warsaw – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 1/1989 4/1991
46 Chekov Nikolay Vasilievich
(1931-1996)
1955arm-tu03.svg Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 8/1986 2/1992
47 Ivan Moiseevich Tretyak
(1923-2007)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô – Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng Liên Xô 7/1986 6/1987
Tổng tư lệnh lực lượng phòng không – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 6/1987 8/1991
48 Marshal Dmitry Yazov.jpg
Dmitry Timofeyevich Yazov
(1924-)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 1/1987 5/1987
49 Dmitry Semenovich Sukhorukov
(1922-2003)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 5/1987 7/1990
50 Mikhail Ivanovich Sorokin
(1922-2005)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô – Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng Liên Xô 6/1987 5/1990
51 Михаил Моисеев.jpeg
Mikhail Alekseevich Moiseev
(1939-)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên Xô – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 12/1988 8/1991
52 Evstafiev-Valentin Varennikov 11AUG94.jpg
Valentin Ivanovich Varennikov
(1923-2009)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Tổng tư lệnh Lục quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 1/1989 8/1991
53 Konstantin Alekseevich Kochetov
(1932-)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 1/1989 9/1991
54 Yuri Alekseevich Yashin
(1930-2011)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 2/1989 2/1992
55 Viktor Yermakov 2.jpg
Viktor Fedorovich Ermakov
(1935-)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 7/1990 9/1991
56
Yevgeny Ivanovich Shaposhnikov
(1942-)
SA AF F9Mars 1974v.svg Nguyên soái Không quân Tổng tư lệnh không quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 7/1990 8/1991
57 Vyacheslav Petrovich Mironov
(1938-1994)
1955arm-tu03.svg Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 11/1990 3/1992
58 Vladislav Achalov at the Airborne Troops Day in Moscow – August 2, 2008.jpg
Vladislav Alekseyevich Achalov
(1945-2011)
1955arm-tu03.svg Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 12/1990 9/1991
59 Pavel Grachev.jpg
Pavel Sergeyevich Grachev
(1948-2012)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 8/1991 2/1992
60 DeynekinPS-1988-01 (cropped).jpg
Pyotr Stepanovich Deynekin
(1937-2017)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Tổng tư lệnh không quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 8/1991 2/1992
61 Viktor Alekseevich Prudnikov
(1939-2015)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Tổng tư lệnh phòng không – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 8/1991 2/1992
62 Boris Evgenievich Pyankov
(1935-)
1955arm-tu03.svg Thượng tướng Chủ nhiệm Lực lượng Dân phòng Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 8/1991 12/1991
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 12/1991 2/1992
63 Vladimir Magomedovich Semyonov.jpg
Vladimir Magomedovich Semyonov
(1940-)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Tổng tư lệnh Lục quân – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 8/1991 2/1992
64 Yuri Nikolaevich Rodionov
(1938-)
1955arm-tu03.svg Thượng tướng Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 9/1991 12/1991
65 Viktor Samsonov 1.jpg
Viktor Nikolayevich Samsonov
(1941-)
RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên Xô – Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô 12/1991 2/1992
66 Ivan Vasilyevich Fuzhenko
(1937-2011)
1955arm-tu03.svg Thượng tướng Chủ nhiệm Lực lượng Hậu cần Lực lượng Vũ trang Liên Xô – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô 12/1991 2/1992

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_Thứ_trưởng_Bộ_Quốc_phòng_Liên_Xô&oldid=64190876”

Từ khóa: Danh sách Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô, Danh sách Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô, Danh sách Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô

Nguồn: Wikipedia

0/5 (0 Reviews)