[Wiki] Hậu hiện đại là gì? Chi tiết về Hậu hiện đại update 2021

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm

Chủ nghĩa hậu hiện đại

Trước: Chủ nghĩa hiện đại

Hậu hiện đại
Triết học hậu hiện đại
Kiến trúc hậu hiện đại
Văn học hậu hiện đại
Âm nhạc hậu hiện đại
Học thuyết phê phán
Toàn cầu hóa
Chủ nghĩa cực giản
Âm nhạc cực giản
Chủ nghĩa tiêu thụ

Hậu hiện đại, hay còn gọi là điều kiện hậu hiện đại, (tiếng Anh: postmodernity, tiếng Pháp: post-modernité), là thuật ngữ do các nhà triết học, xã hội học, phê bình nghệ thuật và xã hội sử dụng để nói về các khía cạnh của điều kiện nghệ thuật, văn hóa, kinh tế và xã hội hiện đại, hình thành nên đời sống con người cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 với những đặc trưng cơ bản. Những đặc trưng này bao gồm sự toàn cầu hóa, chủ nghĩa tiêu thụ, sự phân tán quyền lực, việc phổ biến kiến thức ngày càng trở nên dễ dàng hơn (xem Hiện đại).

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Bằng tiếng Anh:

 • Anderson, Perry (1998) The Origins of Postmodernity, London: Verso
 • Giddens, Anthony (1990) The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press.
 • Hicks, Stephen R. C. (2004) Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault (ISBN 1592476465).
 • Harvey, David (1990) The Condition of Postmodernity. An enquiry into the origins of cultural change, Oxford: Blackwell.
 • Ihab Hassan, From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global Context (2000), text online.
 • Jean-François Lyotard La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir (1979)
 • Baudrillard, J. 1984. Simulations. New York: Semiotext(e).
 • Berman, Marshall. 1982. All That is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity. London: Verso.
 • Chan, Evans. 2001. “Against Postmodernism, etcetera–A Conversation with Susan Sontag” trong Postmodern Culture, vol. 12 no. 1, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Docherty, Thomas.1993. (ed.), Postmodernism: A Reader, New York: Harvester Wheatsheat.
 • Docker, John.1994. Postmodernism and Popular Culture: A Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Eagleton, Terry. Capitalism, Modernism and Postmodernism. Against the Grain: Essays 1975-1985. London: Verso, 1986. 131-47.
 • Foster, H. 1983. The Anti-Aesthetic. USA: Bay Press.
 • Fuery, Patrick and Mansfield, Nick. 2001. Cultural Studies and Critical Theory. Melbourne: Oxford University Press.
 • Graff, Gerald. 1973. “The Myth of the Postmodernist Breakthrough” trong Triquarterly, no. 26, Winter 1973, pp. 383–417.
 • Habermas, Modernity – An Incomplete Project (in Docherty ibid)
 • Habermas, Jürgen. 1981. Dịch bởi Seyla Ben-Habib. Modernity versus Postmodernity. in V Taylor & C Winquist; originally published in New German Critique, no. 22, Winter 1981, pp. 3–14.
 • Jameson, F. 1993. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism (in Docherty, ibid).
 • Jencks, Charles. 1986. What is Post-Modernism? New York: St. Martin’s Press, and London: Academy Editions.
 • Joyce, James. 1964. Ulysses. London: Bodley Head.
 • Lyotard, J. 1984. The Postmodern Condition: A report on knowledge. Manchester: Manchester University Press
 • Mansfield, N. 2000. Subjectivity: Theories of the self from Freud to Harroway. Sydney: Allen & Unwin.
 • McHale, Brian. 1990. “Constructing (post) modernism: The case of Ulysses” trong Style, vol. 24 no. 1, pp. 1–21, DeKalb, Illinois: Northern Illinois University English Department.
 • Palmeri, Frank. 2001. “Other than Postmodern?–Foucault, Pynchon, Hybridity, Ethics” trong Postmodern Culture, vol. 12 no. 1, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Pinkney, Tony. 1989. “Modernism and Cultural Theory”, editor’s introduction to Williams, Raymond. The Politics of Modernism: Against the New Conformists. London: Verso.
 • Taylor, V & Winquist, (ed).1998. Postmodernism: Critical concepts (vol 1-2). London: Routledge.
 • Wheale, N. 1995. The Postmodern Arts: An introductory reader. New York: Routledge.
 • Simpson, J.A. and Weiner, E.S.C. 1989. The Oxford English dictionary. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1989.

Bằng tiếng Việt

 • Nguyễn Minh Quân. Chủ nghĩa hậu hiện đại: những khái niệm căn bản
 • Charles Jencks. Chủ nghĩa hậu hiện đại là gì?
 • Trương Đăng Dung. Tri thức và ngôn ngữ trong tinh thần hậu hiện đại
 • Ngô Tự Lập. Ba cách hiểu về hậu hiện đại
 • Lê Nguyên Cẩn. Về một vài khái niệm của chủ nghĩa hậu hiện đại
 • Alan Kirby. Cái chết của chủ nghĩa hậu hiện đại và xa hơn
 • Barry Lewis. Chủ nghĩa hậu hiện đại và văn chương
 • Bùi Văn Nam Sơn.Triết học hậu hiện đại
 • Hoàng Ngọc Tuấn. Viết: từ hiện đại đến hậu hiện đại

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • European Graduate School – Media and Communication Studies Program
 • MIT Comparative Media Studies
 • New School University – Media Studies Program
 • University of Toronto – McLuhan Program in Culture and Technology
 • University of King’s College- Contemporary Studies Program Lưu trữ 2012-12-27 tại Wayback Machine
 • The postmodern essay generator Lưu trữ 2008-10-10 tại Wayback Machine
 • “My Postmodern Art Gallery at the Saguaro Lounge” Lưu trữ 2006-02-21 tại Wayback Machine – Satire of Artistic Postmodernism


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hậu_hiện_đại&oldid=64884249”

Từ khóa: Hậu hiện đại, Hậu hiện đại, Hậu hiện đại

Nguồn: Wikipedia

0/5 (0 Reviews)