[Wiki] Mô đun:Convert/tài liệu là gì? Chi tiết về Mô đun:Convert/tài liệu update 2021

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
< Mô đun:Convert

Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm

Mô đun này chuyển đổi một giá trị từ một đơn vị đo lường sang một đơn vị khác, thí dụ:

 • {{convert|123|kg|lb}} → 123 kilôgam (270 lb)

Mô đun này được gọi qua một bản mẫu; mô đun sử dụng các tham số của bản mẫu này để điều khiển cách chuyển đổi. Thí dụ có thể viết tắt các đơn vị (như kg) hoặc ghi đầy đủ (như kilôgam), và có thể làm tròn giá trị cho ra theo độ chính xác được xác định. Xem thêm chi tiết về cách sử dụng tại Trợ giúp:Chuyển đổi.

Bản mẫu gọi mô đun này là:

 • Bản mẫu:Convert

Các mô đun sau được yêu cầu:

 • Mô đun:Convert – (mô đun này) lôgic để chuyển đổi các đơn vị
 • Mô đun:Convert/data – các định nghĩa đơn vị
 • Mô đun:Convert/text – các thông điệp cùng với các tên và giá trị tham số

Các mô đun sau không nhất thiết phải tồn tại và chỉ được sử dụng khi nào cần nếu tồn tại:

 • Mô đun:Convert/extra – các định nghĩa đơn vị (tạm thời) dư; được sử dụng khi nào một đơn vị không có trong Mô đun:Convert/data
 • Mô đun:ConvertNumeric – mã nguồn để viết dài giá trị cho vào

Có sẵn các trang trợ giúp sau:

 • en:Help:Convert – giới thiệu
 • en:Help:Convert messages – miêu tả các thông điệp lỗi và cảnh báo; các thông điệp liên kết đến trang này
 • en:Help:Convert units – tóm lược các đơn vị

Các trang có lỗi chuyển đổi được xếp vào một trong những thể loại sau, miễn là nó nằm trong một không gian tên phù hợp (mặc định là các không gian tên chính):

 • Thể loại:Đơn vị chuyển đổi không hợp lệ
 • Thể loại:Tùy chọn chuyển đổi không hợp lệ
 • Thể loại:Bài có giá trị chuyển đổi không chính xác (vì có số tiếng Anh như “1,234.56”)

Các đơn vị được định rõ trong văn bản wiki của danh sách đơn vị đầy đủ.

 • Mô đun:Convert/documentation/conversion data/tài liệu – danh sách đầy đủ các định nghĩa đơn vị
 • Mô đun:Convert/makeunits – biên soạn văn bản wiki trong danh sách đầy đủ thành mã nguồn Lua
 • Thảo luận Mô đun:Convert/makeunits – kết quả makeunits; chép dán văn bản vào Mô đun:Convert/data

Mô đun:Convert/data được gọi bởi mỗi trang sử dụng mô đun Convert, nên thử nghiệm một đơn vị mới trong mô đun đó sẽ tốn nhiều tài nguyên. Để thử nghiệm, hãy sử dụng Mô đun:Convert/extra, mô đun này chỉ được gọi khi nào gặp một đơn vị không được định rõ trong mô đun dũ liệu chính.

Chỗ thử[sửa mã nguồn]

Khi thực hiện một thay đổi, sao chép các mô đun vào các trang thử và sửa các bản sao thử này:

 • Mô đun:Convert/sandbox
 • Mô đun:Convert/data/sandbox
 • Mô đun:Convert/text/sandbox
 • Mô đun:Convert/extra/sandbox

Hãy sử dụng bản mẫu sau để xem trước (thí dụ {{convert/sandbox|123|kg|lb}}):

 • Bản mẫu:Convert/sandbox

Bản mẫu:Convert/sandbox gọi Mô đun:Convert/sandbox với tham số |sandbox=on, làm cho Convert sử dụng các mô đun thử thay vì các mô đun thường.

Hãy thử các sửa đổi trong các mô đun convert dùng các trang sau.

 • Mô đun:Convert/tester – mô đun kiểm thử bằng cách so sánh giá trị cho ra bản mẫu với văn bản định trước
 • Mô đun:Convert/sandbox/testcases – các bản mẫu để thử cùng với các giá trị cho ra mong đợi (sử dụng mô đun tester)
 • Thảo luận Mô đun:Convert/sandbox/testcases – xem kết quả kiểm thử

It is not necessary to save the testcases page before viewing test results. For example, Mô đun:Convert/sandbox/testcases could be edited to change the tests. While still editing that page, paste Module talk:Convert/sandbox/testcases (without quotes) into the page title box under “Preview page with this template”, then click “Show preview”.

Thiết lập[sửa mã nguồn]

The template that invokes this module can define options to configure the module. For example:

 • {{#gọi:convert|convert|numdot=,|numsep=.}}
Sets the decimal mark to be a comma, and the thousands separator to be a dot.

Other options, with default values, are:

 • |maxsigfig=14 – maximum number of significant figures
 • |nscat=0 – namespaces (comma separated) in which an error or warning adds a category to the page
 • |warnings=0 – 0 (zero) disables warnings; 1 shows important warnings; 2 shows all warnings

An option in the template can specify that the sandbox versions of the modules be used. If specified, the text on the right-hand side of the equals sign must be the name of the subpage for each sandbox module.

 • |sandbox=sandbox – omit for normal operation

All text used for input parameters and for output messages and categories can be customized. For example, at enwiki the option |lk=on can be used to link each displayed unit to its article. The “lk” and “on” can be replaced with any desired text. In addition, input and output numbers can be formatted and can use digits in the local language. See the translation guide for more information.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mô_đun:Convert/tài_liệu&oldid=55230783”

Từ khóa: Mô đun:Convert/tài liệu, Mô đun:Convert/tài liệu, Mô đun:Convert/tài liệu

Nguồn: Wikipedia

0/5 (0 Reviews)